MARZEC 2012 r.

ZADANIE KLASA TERMIN EFEKT
Eko-kolo ma swój świat
Zorganizowanie pierwszego dnia wiosny pod hasłem "Eko-kolo ma swój świat":
  1. wykonanie postaci Eko-kola z surowców wtórnych;
  2. przygotowanie Dekalogu Eko-kola w formie ilustrowanej, tekstowej;
  3. opracowanie poradnika pt. "Eko smak" jak dbać o zdrowie i urodę;
  4. wykonanie z surowców wtórnych eko-gadżetów np. biżuterie, torebkę, breloczek, portfel, spinkę, grzebień itp.
I-VI 21 III
Wielki finał projektu "Eko-kolo ma swój świat". Wystawa powstałych prac. I-VI 21 III  
Wizyta robocza we Francji.   18-24 III  

LUTY 2012 r.

ZADANIE KLASA TERMIN EFEKT
Eko-zabawa
  1. Zaprojektowanie i wykonanie klasowych kotylionów i zaproszeń na zabawę karnawałową.
  2. Przygotowanie projektów ubrań ekologicznych.
  3. Zorganizowanie ekologicznej zabawy karnawałowej.
IV-VI 29 II

GRUDZIEŃ 2011 r./STYCZEŃ 2012 r.

ZADANIE KLASA TERMIN EFEKT
Zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt.   31 XII
Opracowanie opisów zwierząt do wspólnego atlasu. IV-VI 31 I

LISTOPAD 2011 r.

ZADANIE KLASA TERMIN EFEKT
Zorganizowanie wycieczki do nadleśnictwa, spotkanie z leśniczym, przeprowadzenie lekcji na temat dokarmiania zwierząt. IV 30 XI
Przygotowanie karmników dla ptaków na lekcjach techniki. IV-VI 30 XI

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2011 r.

ZADANIE KLASA TERMIN EFEKT
Światowy Dzień Bez Samochodu:
a) przeprowadzenie konkursu plastycznego;
b) "Rower jako ekologiczny środek lokomocji" - zorganizowanie rajdu rowerowego dla uczniów;
c) przeprowadzenie według wytyczonej trasy uczniowskich ekopodchodów o tytuł "Ekotropiciela". Rozwiązywanie przygotowanych zadań o tematyce ekologicznej.
IV-VI
VI
V
30 IX
31 X
Spotkanie robocze w Słowenii Grupa Comeniusa 9-15 X  

MAJ/CZERWIEC 2011 r.

ZADANIE KLASA TERMIN EFEKT
Przygotowanie wystawy dla całej społeczności szkolnej podsumowującej pierwszy rok realizacji projektu międzynarodowego. Grupa Comeniusa 4 V
Przeprowadzenie zbiórki baterii. I-VI 31 V
Szanowanie papieru i innych materiałów poprzez racjonalne ich wykorzystanie na zajęciach plastyki i techniki - wykonanie globusów z resztek materiałów papierniczych. IV-VI 31 V
Spotkanie robocze w Grecji.   5-11 VI
"Gdzie i jak warto wypoczywać w naszych regionach?" - zorganizowanie wycieczek do najciekawszych miejsc w regionie. V-VI 15 VI
Opracowanie artykułu do gazety.   20 VI
Przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej zadania projektowe wykonane w okresie II-VI 2011.   22 VI  
"Gdzie i jak warto wypoczywać w naszych regionach?"-opracowanie przez kraje partnerskie folderu po interesujących miejscach w regionie.   30 VI  

KWIECIEŃ 2011 r.

ZADANIE KLASA TERMIN EFEKT
Zorganizowanie spotkania wirtualnego z udziałami koordynatorów w celu omówienia zadań przewidzianych do wykonania w miesiącu kwietniu oraz programu wizyty roboczej w Recanati(Włochy).   3 IV  
Spotkanie robocze we Włoszech. Grupa Comeniusa 7-13 IV
Zredagowanie dialogów, komiksów, wierszy pt. "O czym szepczą szkolne kwiaty?" na lekcjach języka polskiego i angielskiego. IV-VI Cały IV
Udział w akcji sprzątania świata. VI 14 IV  
Zorganizowanie apelu poświęconemu recyklingowi. Samorząd Uczniowski 18 IV  
Przygotowanie audycji radiowej pt. "Wspomnienia z wyjazdu do Recanati". Grupa Comeniusa 16 IV
Udział w zbiórce makulatury. I-VI Cały IV
Opracowanie artykułu do gazety.   20 IV
Przeprowadzenie zajęć na lekcji przyrody w celu zapoznania uczniów z warunkami przyrodniczymi własnego regionu. IV-VI IV  
Przygotowanie przewodnikao interesujących miejscach w regionie pt. "Gdzie i jak warto wypoczywać w naszym regionie?" VI IV
Nagranie audycji radiowej poświęconej realizowanemu projektowi z udziałem radia CCM. Grupa Comeniusa 28 IV

MARZEC 2011 r.

ZADANIE KLASA TERMIN EFEKT
Nadanie audycji radiowej pt. "Wspomnienia z Rumunii". Grupa Comeniusa 1 III
Opracowanie artykułu do gazety.   13 III
Przygotowanie tablic informacyjnych oraz materiałów do Kroniki Comeniusa o wyjeździe do Carei (Rumunia). Grupa Comeniusa 14 III  
Udział w warsztatach "Eko-Puzzle" oraz happeningu ekologicznym promującym selektywną zbiórkę odpadów i recykling. Ic i VIc 16 III
Zazielenianie terenów - sadzenie drzewek w ogródku przyszkolnym. VIa,b,c 18 III
Przeprowadzenie konkursu na najciekawszą aranżację 'zielonego kącika'.
Do przygotowania kącika uczniowie wykorzystali piękne rośliny doniczkowe oraz własnoręcznie wykonane dekoracje wiosenne, takie jak: kwiaty, motyle, słoneczko, trawa.
Zwycięzcami konkursu zostali:
- wśród klas czwartych: IVc i IVd;
- wśród klas piątych: Va iVc
- wśród klas VI: VI b
Wyróżniona została również klasa I a.
IV-VI, Ia 20 III
Przeprowadzenie konkursu na najbardziej oryginalną gazetkę pt. "Wygodnie i zgodnie".
Laueratami zostali:
- wśród klas IV: IVd
- wśród klas V: Va
- wśród klas VI: VI a i VI b
IV-VI 20 III
Przeprowadzenie konkursu ekologicznego o tytuł Strażnika Ekologa.
Celem konkursu było wyposażenie uczniów w wiedzę ułatwiającą zrozumienie roli przyrody w życiu człowieka.
W konkursie brały udział pięcioosobowe drużyny z klas szóstych.
Uczestnicy musieli wykonać szereg zadań, takich jak:
- ekozwierzątko, czyli wykonanie zwierzątka z surowców wtórnych;
- runda pytań za 1-2-3 pkt;
- rozpoznanie parku narodowego po wysłuchaniu krótkiego opisu i umieszczenie jego loga na tablicy magnetycznej;
- puzzle ukrywające różne gatunki zwierząt chronionych;
- rebusy;
- kalambury;
- językowa dobieranka, czyli ekologiczne słówka w języku angielskim;
- zagubiony Eko-odkrywca, czyli rozpoznawanie szyszek;
- zgaduj zgadula, czyli rozpoznawanie zjawisk związanych z zanieczyszczeniem powietrza (dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog, efekt cieplarniany) przedstawionych w formie ekoteatrzyków.
Zwycięzcą ekologicznych potyczek została drużyna z klasy VI c w składzie:
N. Będkowska, N.Godlewska, I. Głuc, K.Kawa, K.Rdzikowska.
Gościem honorowym naszej uroczystości był Pan Dariusz Stanek z Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
VIa,b,c,d, Vc, IVd 21 III
Zorganizowanie obchodów pierwszego dnia wiosny pod hasłem "Wygodnie i Zgodnie". Tematem przewodnim uroczystości były zagadnienia ekologiczne.
W ramach obchodów uczniowie klas IV -VI wysłuchali audycji radiowej uczącej jak żyć w zgodzie z naturą, obejrzeli film pokazujący zależności między zachowaniem człowieka a stanem środowiska naturalnego oraz wykonali prace plastyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych.
Podczas finału pierwszego dnia wiosny szkolny zespół teatralny zaprezentował przedstawienie pt. "Budujemy drzewo", a następnie wręczone zostały nagrody zwycięzcom turnieju ekologicznego, pięknych 'zielonych kącików' i oryginalnych gazetek ściennych pt. "Wygodnie i zgodnie" .
IV-VI 21 III
Wykonanie ilustrowanych książeczek na lekcji języka angielskiego pt. "My pet". Va,b,c,d 25 III
Zebranie z rodzicami uczniów biorących udział w wizycie we Włoszech. Grupa Comeniusa 29 III  

STYCZEŃ/LUT 2011 r.

ZADANIE KLASA TERMIN EFEKT
Przeprowadzenie analizy wyników ankiety "Czy twój dom jest ekologiczny?".   31 I
Aktualizacja wspólnej strony internetowej, kroniki i Ściany Comeniusa. Grupa Comeniusa 31 I  
Opracowanie następujących produktów końcowych:
- katalogu zawierającego rysunki i opisy wybranych gatunków drzew i krzewów występujących w najbliższej okolicy;
- albumu z ciekawymi obiektami przyrody ożywionej i nieożywionej z najbliższej okolicy;
- zielnika pospolitych gatunków drzew i krzewów.
Grupa Comeniusa 31 I
Zorganizowanie spotkania z uczestnikami kolejnego wyjazdu zagranicznego oraz ich rodzicami.   2 II  
Nadanie audycji radiowej podsumowującej działania projektowe przeprowadzone w pierwszym semestrze. VI b 4 II  
Zorganizowanie spotkania wirtualnego z udziałami koordynatorów w celu omówienia zadań przewidzianych do wykonania w miesiącu lutym oraz programu wizyty roboczej w Carei (Rumunia).   4 II  
Przygotowanie prezentacji pokazującej wykonane zadania projektowe w okresie od IX 2010r. do I 2011r.   11 II
Spotkanie robocze w Rumunii.   13-19 II
Opracowanie i przeprowadzenie małego projektu pt. "Mój dom i jego wpływ na najbliższe otoczenie".
a) przeprowadzenie cyklu lekcji na temat oszczędzania energii, wody i innych surowców naturalnych;
b) nadanie audycji pt. "Wygodnie i zgodnie";
c) projekcja filmów pokazujących współzależność człowieka i środowiska. Działanie tego podjęte zostały w celu uświadomienia uczniom związku pomiędzy ich codziennymi działaniami a sytuacją ekologiczną Ziemi, konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody oraz kształtowania postawy szacunku dla przyrody oraz odpowiedzialności za jej stan.
IV-VI 28 II

LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2010 r.

ZADANIE KLASA TERMIN EFEKT
Zebranie z rodzicami biorącymi udział w wizycie projektowej.   2 XI  
Przygotowanie audycji radiowej poświęconej wizycie w Polsce oraz ogłoszeniu wyników konkursu na logo projektu na poziomie naszej szkoły. Laureatami konkursu zostali następujący uczniowie:
Klasy IV:
I miejsce - Szymon Spychalski z IV d
II miejsce - Paulina Sarnowska z IV c
III miejsce - Jakub Pełka z IV c
Klasy V:
I miejsce - Jakub Bartuś z Va
II miejsce - Kacper Tomaszewski z Vb
III miejsce - Kamil Hajduk z Vc
Klasy VI:
I miejsce - Karolina Radzikowska z VI c
II miejsce - Aleksandra Subotowicz z VIc
III miejsce - Natalia Wyleżoł z VIa
  6 XI  
Wizyta w Polsce.   28 XI-4 XII
Audycja podsumowująca wizytę w Polsce.   XII
Rozstrzygnięcie konkursu na logo projektu. Podczas wizyty odbyło się głosowanie na logo projektu, w którym uczestniczyły 42 osoby (goście oraz nasi uczniowie i nauczyciele). Najwięcej głosów uzyskała praca wykonana przez uczennice naszej szkoły, Karolinę Radzikowską.   3 XII
Zebranie z rodzicami w celu podsumowania wizyty w Polsce.   11 XII  
Zorganizowanie happeningu ekologicznego pod hasłem "Nie pal śmieci w piecach domowych" W akcji uczestniczył radny Rady Miejskiej oraz pracownik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach. VIB i VIC 17 XII
Wykonanie ekologicznych kartek świątecznych z ekologicznymi życzeniami. VA, VC, VIC 22 XII
Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety ekologicznej "Czy twój dom jest ekologiczny?".   22 XII

PAŹDZIERNIK 2010 r.

ZADANIE KLASA TERMIN EFEKT
Spotkanie z nauczycielami przyrody w celu omówienia zadań do wykonania w miesiącu październiku.   2 X  
Przygotowanie zielników oraz katalogu pospolitych gatunków drzew i krzewów występujących w najbliższej okolicy. Wykonanie półproduktów poprzedzone zostało lekcjami przyrody w terenie, podczas których uczniowie zbierali materiały niezbędne do wykonania zadania, tj. liście oraz zdjęcia wybranych drzew.
Każdy zielnik wykonany przez uczniów klas czwartych zawiera podstawowe informacje o pochodzeniu prezentowanych liści. Z kolei katalog przygotowany przez uczniów klas szóstych zawiera ręcznie wykonane rysunki wzbogacone opisami prezentowanych gatunków drzew i krzewów.
IV i VI Cały X
Przygotowanie albumu z obiektami przyrody ożywionej i nieożywionej znajdującymi się w najbliższym otoczeniu szkoły. V Cały X
Przeprowadzenie lekcji poświęconej Św. Franciszkowi, uważanego za patrona ekologów. Wykonanie przez uczniów klas IV i V ilustrowanych książeczek przedstawiające życie Św. Franciszka. IV-V 6 X
Przygotowanie audycji radiowej o krajach partnerskich pt . "Poznajmy się". VIB cz.I 8 X
cz.II 2XI
Przeprowadzenie zajęć na lekcji przyrody(geografii) w celu zapoznania uczniów z warunkami przyrodniczymi własnego regionu. V Cały X
Przygotowanie Kroniki Comeniusa. Grupa Comeniusa 11 X  
Przygotowanie stoiska targowego podczas konferencji "Udział szkół i placówek w programie Comenius i Leonardo da Vinci w roku 2011" zorganizowanej w Katowicach przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
Podczas konferencji nasza szkoła zaprezentowała dwa dotychczas zrealizowane projekty "Move to improve' i 'Beyond diSTances' oraz nowo rozpoczęty projekt "Towards a greener future".
  28 X
Spotkania z nauczycielami z Grupy Comeniusa w celu omówienia pierwszej wizyty roboczej (ustalenie daty spotkania projektowego, programu wizyty, imprez towarzyszących wizycie, wybór dzieci goszczących uczniów z krajów partnerskich).   Cały X  

WRZESIEŃ 2010 r.

ZADANIE KLASA TERMIN EFEKT
Uruchomienie strony internetowej, na której zamieszczono informacje o projekcie: tematyka projektu, cele projektu, planowane działania, szkoły partnerskie.   VIII  
Spotkanie nauczycieli uczestniczących w projekcie Comenius w celu omówienia zadań do wykonania w miesiącu wrześniu.   1 IX  
Przygotowanie prezentacji multimedialnej o szkole.   7 IX
Przygotowanie audycji radiowej dla uczniów i nauczycieli o projekcie: tematyce, krajach partnerskich, zadaniach do wykonania w miesiącu wrześniu. VIb 10 IX
Zorganizowanie konkursu na logo projektu. Wykonanie loga na technice, plastyce i informatyce. IV-VI cały IX
Przeprowadzenie małego projektu "Nasi nowi przyjaciele":
- przygotowanie plakatów prezentujących ważne punkty geograficzne, symbole narodowe, postacie oraz ciekawostki na godzinie wychowawczej;
-opracowanie mini-słowniczków, zawierających podstawowe słowa i zwroty w językach krajów partnerskich na godzinie wychowawczej;
-opracowanie ulotek o miastach krajów partnerskich na lekcji informatyki;
IV-VI cały IX
Przygotowanie gazetki ściennej poświęconej projektowi i szkołom partnerskim. IV-VI 20 IX
Przygotowanie audycji radiowej dla rodziców i nadanie jej na pierwszym zebraniu. VIb, 22 IX  
Przygotowanie ulotki poświęconej dotychczasowej współpracy międzynarodowej oraz nowemu projektowi.   22 IX
Powołanie Grupy Comeniusa dla uczniów. Va, Vc, Vd, VIa, VIb, VIc 27 IX  
Przeprowadzenie wywiadów z nauczycielami i uczniami badającymi oczekiwania społeczności szkolnej wobec projektu.   28 IX

strona główna archiwum mapa kontakt En Gliwice, Poland Recanati, Italy Ljubljana, Slovenia Lorient, France Lleida, Spain Carei, Romania Kavala, Greece